Technikum Nr 9

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat m. Tarnów
gmina: M. Tarnów
miejscowość: Tarnów

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły: Tadeusz Kościuszko
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum Nr 9
Sanguszków 28
33-100 Tarnów
Poczta: Tarnów
telefon: 0146220075
fax: 0146220075
strona internetowa: www.zseo-tarnow.neostrada.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum Nr 9 (Tarnów), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 507
Liczba oddziałów: 20
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: małopolskie
powiat:
gmina: